Welkom bij de wijnproeverij!

De pensioensector zit in ruw vaarwater. De ontwikkelingen in de demografie, technologie, het pensioenstelsel en de regelgeving gaan razendsnel. De impact op pensioenfondsen neemt toe. Dit stelt pensioenfondsen, hun besturen, verantwoordingsorganen en raden van toezicht voor indringende strategische en beleidsvraagstukken, zoals de vraag of een fusie noodzakelijk is, welke bestuursvorm gekozen moet worden, welke technologie ingezet kan worden om uitvoeringskosten drastisch te reduceren, et cetera.

Ook DNB daagt pensioenfondsen uit om een goede strategie en toekomstvisie te formuleren en een proces in te richten dat hiertoe leidt. Zowel ten behoeve van beleidskeuzen als ten behoeve van strategisch risicomanagement.

Dit vraagt om goede instrumenten en een goed proces om grip op de toekomst te krijgen. Dit proces moet passen bij de setting van de pensioensector en de wijze waarop pensioenfondsen bestuurd worden. Uw organisatie moet gemobiliseerd worden om creatieve oplossingen te bedenken en continu alert te blijven. Hiervoor is een goede mix van sectorkennis, strategische expertise en bestuurlijke ervaring nodig.

Jobert Koomans en Hendrik Jan Kaal willen besturen, verantwoordingsorganen, toezichthouders en directies begeleiden bij verantwoorde strategische beslissingen en het verkennen van kansrijke strategische opties.

Wij richten ons niet alleen op de strategie en toekomstvisie, maar ook op het professionaliseren van uw bestuur, uw pensioenbureau en uw verantwoordingsorgaan en eventuele raad van toezicht. Het moet uw strategie worden, u moet ermee verder kunnen. Strategie is iets dat zich al werkende weg blijft ontwikkelen, niet meer iets wat je eens in de drie jaar vaststelt of herijkt. Strategisch denken is dus continu nodig.